© Arentz Media AS - 08.02.2016
Velkommen til Erka! Telefon: 22 62 28 35 Mobiltlf: 90 67 70 18 Besøksadresse: Trygve Strømbergs vei 16 B, 1263 Oslo E-post: kari@erka.no Hjemmeside: www.erka.no
akupressur
Velkommen! Akupressur er en relativt lite kjent behandlingsform i Norge. I Sverige og resten av Europa derimot er akupressur blitt en naturlig del av både SPA-tilbud og terapisentre. Den stadig voksende interessen vitner om at klienter opplever at akupressur som behandling virker og jeg håper at vi også i Norge vil se en tilsvarende utvikling i årene fremover.
Kari Fagervold Haug Diplomert akupressør