Hva er akupressur? Akupressur " akupunktur uten nåler" bygger på tradisjonell kinesisk medisin og har vært benyttet i mange tusen år. Metoden er bygd på samme filosofi som akupunktur, men uten nåler. Man trykker med fingrene på punktene i stedet. Akupunkturpunktene er som sluser og akupressøren er slusevakten som kan regulere energistrømmen ved å trykke på punktene. Akupressørens oppgave er: å få energien til å flyte harmonisk i kroppen. å spre energien der den har stagnert. å dra energien til den delen av kroppen der det har oppstått en brist på energiflyten.
akupressur
Den ytre sirkel betyr "alt" mens det sort og hvite innenfor sirkelen representerer samspillet mellom 2 krefter kalt "yin" (sort) og "yang" (hvit) De kan ikke eksistere uten hverandre. De er ikke helt sort og hvite, akkurat som at ting i livet ikke er helt sort eller hvitt. Yin og Yang er sentrale begreper innen kinesisk tenkning. I akupressur benyttes de for å beskrive energitilstanden og forholdene i kroppen. Målet med akupressurbehandlingen er å skape balanse mellom yin og yang. Ubalanse mellom disse ytrer seg som fysisk og psykisk ubehag og kan på sikt utvikle seg til sykdommer. Yin og Yang er uttrykk for: Forandringer Relativitet Prosess
Kort om Yin og Yang
© Arentz Media AS - 2011
Grunntanken i tradisjonell kinesisk medisin er at livsenergien i kroppen (qi) følger bestemte baner (meridianer). Energistrømmen i kroppen beveger seg vertikalt oppover og nedover i kroppen. Når livsenergien flyter harmonisk, har vi det bra både fysisk og psykisk, men energistrømmen utsettes hele tiden for påkjenninger og forstyrrelser. Stress, spenninger, statiske bevegelser, ensidig arbeidsstilling og følelsemessige påkjenninger, er eksempler på påkjenninger som skaper ubalanse og stagnasjoner i energiflyten. Når energien (qi) kommer i ubalanse av ulike årsaker, har vi det ikke så godt og på sikt kan vi bli syke. Ved å løse opp stagnasjonen og justere ubalansen i energiflyten, får energien ny flyt og man føler seg bedre og mange plager forsvinner. Ved akupressur påvirker man både kroppen og klientens følelsesmessige og psykiske tilstand.